ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಗಳ : 04/04/23 ಮಂಗಳವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ

Share

04-04-2023 ಮಂಗಳವಾರದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ.

ತ್ರಯೋದಶಿ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
ಚೈತ್ರ
ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ

ತಿಥಿ ತ್ರಯೋದಶಿ 08:04:44
ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ
ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ 09:35:23
ಯೋಗ ವೃದ್ಧಿ 27:37:33*
ಕರಣ ತೈತುಲ 08:04:44
ಕರಣ ಗರಜ 20:45:10
ವಾರ ಮಂಗಳವಾರ
ತಿಂಗಳು (ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂತ್ಯ) ಚೈತ್ರ
ತಿಂಗಳು (ಹುಣ್ಣಿಮಾಂತ್ಯ) ಚೈತ್ರ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ    ಸಿಂಹ till 16:04:33
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ    ಕನ್ಯಾ from 16:04:33
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ    ಮೀನ
ಋತು ವಸಂತ
ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ
ಸಂವತ್ಸರ ಶೋಭಕೃತ್
ಸಂವತ್ಸರ (ಉತ್ತರ) ನಲ
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ 2080 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ (ಕರ್ತಕ) 2079 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್
ಶಕ ಸಂವತ್ 1945 ಶಕ ಸಂವತ್
ಚೈತ್ರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:19:23 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 18:33:44
ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ 12:14:20 ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ 11:45:01
ಚಂದ್ರೋದಯ 17:14:56 ಚಂದ್ರಾಸ್ತ 29:42:08*

ಸೂರ್ಯೋದಯ
ಲಗ್ನ   ಮೀನ 19°49′ , 349°49′
ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ರೇವತಿ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ
ಪಾದ, ಚರಣ
4 ಟು ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ 09:35:23
1 ಟೆ ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ 16:04:33
2 ಟೊ ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ 22:32:02
3 ಪ ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ 28:57:48*
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:19:23 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 18:33:44
ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ 12:14:20 ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ 11:45:01
ಲಗ್ನ ಸೂರ್ಯೋದಯ
ಮೀನ 19°49′ , 349°49′
ಮುಹೂರ್ತ
ರಾಹು ಕಾಲ 15:30 – 17:02 ಅಶುಭ
ಯಮಘಂಡ ಕಾಲ 09:23 – 10:55 ಅಶುಭ
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ 12:27 – 13:58
ಅಭಿಜಿತ್ 12:02 -12:51 ಶುಭ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ 08:46 – 09:35 ಅಶುಭ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ 23:16 – 24:05* ಅಶುಭ


Share