ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಗಳ : 13/03/2023 ಸೋಮವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ

Share

13-03-2023 ಸೋಮವಾರದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ.

ಷಷ್ಠಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ಫಾಲ್ಗುಣ

ತಿಥಿ ಷಷ್ಠಿ 21:26:55
ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ
ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಶಾಖ 08:20:16
ಯೋಗ ಹರ್ಷಣ 17:08:38
ಕರಣ ಗರಜ 09:47:45
ಕರಣ ವಾಣಿಜ 21:26:55
ವಾರ ಸೋಮವಾರ
ತಿಂಗಳು (ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂತ್ಯ) ಫಾಲ್ಗುಣ
ತಿಂಗಳು (ಹುಣ್ಣಿಮಾಂತ್ಯ) ಚೈತ್ರ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ    ವೃಷ್ಚಿಕ
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ    ಕುಂಭ
ಋತು ಶಿಶಿರ
ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ
ಸಂವತ್ಸರ ಶುಭಕೃತ್
ಸಂವತ್ಸರ (ಉತ್ತರ) ರಾಕ್ಷಸ
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ 2079 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ (ಕರ್ತಕ) 2079 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್
ಶಕ ಸಂವತ್ 1944 ಶಕ ಸಂವತ್
ಫಾಲ್ಗುಣ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:33:24 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 18:32:40
ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ 11:59:16 ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ 12:00:06
ಚಂದ್ರಾಸ್ತ 10:24:44 ಚಂದ್ರೋದಯ 23:35:38

ಸೂರ್ಯೋದಯ
ಲಗ್ನ   ಕುಂಭ 28°0′ , 328°0′
ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ವಭಾದ್ರಪದ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಶಾಖ
ಪಾದ, ಚರಣ
4 ತೊ ವಿಶಾಖ 08:20:16
1 ನಾ ಅನುರಾಧ 14:21:01
2 ನೀ ಅನುರಾಧ 20:19:54
3 ನೂ ಅನುರಾಧ 26:16:51*
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:33:24 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 18:32:40
ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ 11:59:16 ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ 12:00:06
ಲಗ್ನ ಸೂರ್ಯೋದಯ
ಕುಂಭ 28°0′ , 328°0′
ಮುಹೂರ್ತ
ರಾಹು ಕಾಲ 08:03 – 09:33 ಅಶುಭ
ಯಮಘಂಡ ಕಾಲ 11:03 – 12:33 ಅಶುಭ
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ 14:03 – 15:33
ಅಭಿಜಿತ್ 12:09 -12:57 ಶುಭ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ 12:57 – 13:45 ಅಶುಭ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ 15:21 – 16:09 ಅಶುಭ


Share