ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ದೆಹಲಿಗೆ ‘ಹಸಿರು ಯುದ್ಧ ಕೊಠಡಿ’

Share

ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ದೆಹಲಿ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ‘ಹಸಿರು ಯುದ್ಧ ಕೊಠಡಿ’ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಮಟ್ಟ, ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ದೆಹಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು 10 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹಸಿರು ಯುದ್ಧ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುವುದು.


Share