ಎಂಪಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಗಳ:ಖಾಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದೆ.?

29
adyatmika
ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಿಕೆ
Share

ಕೃಪೆ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಬಳಗ

*ಖಾಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದೆ.?*

ನಾವು ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೂ ತಮ್ಮದೇ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಖಾಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದೆ. ಯಾಕೆ?

ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಸನವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ನಿತ್ಯಪೂಜೆ, ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧಕರ್ಮದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಸನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕು. ಮರದ ಮಣೆ, ದರ್ಭಾಸನ, ಹುಲ್ಲಿನ ಚಾಪೆ, ಉಣ್ಣೆಯ ಕಂಬಳಿ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಅಥವಾ ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸನಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಕುಶಾಸನ ಅಥವಾ ದರ್ಭೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಸನ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದರ್ಭೆಯ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪೃಷ್ಠದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿದೆ.

ಏಕೆ ಆಸನ ಇಲ್ಲದೆ ಜಪ, ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು?

ಏಕೆಂದರೆ, ಭೂಮಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಗುಣವಿರುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಜಪ, ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಜಪದಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರಕುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ತಡೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾದದ ಉತ್ತರಗಳಿರಬಹುದು. ದರ್ಭಾಸನ ಮತ್ತು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಈಗೀಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಾಪೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ರೂಢಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಚೈಲ – ಅಜಿನ – ಕುಶೋತ್ತರಂ

ಹತ್ತಿ, ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆಸನ, ಮೃಗ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಕುಶ (ದರ್ಭೆ) ಆಸನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು.

ಉತ್ತಮಂ ಚಿತ್ರ ಕಂಬಲಂ

ವರ್ಣರಂಜಿತ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಂಬಳಿ, ರತ್ನಗಂಬಳಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ.

ಕನಿಷ್ಠಂ ತೃಣದಾರುಜಂ

ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ದೊರೆಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮರದ, ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯ (ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದರೂ ಆದೀತು) ಯಾವುದಾದರೂ ಆಸನ ಇರಲೇ ಬೇಕು.

ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ :-

ಆಸನ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತು ಜಪ, ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೇ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆಸನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಬದಿಗೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಕುಳಿತಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಸನ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹೋದರೆ ಶಕ್ರಃ ತತ್ ಹರತೇ ಪುಣ್ಯಂ. . .

ಇಂದ್ರನು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಆಸನದ ಅಡಿಯಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನಂತೆ!!!

ಸಂಗ್ರಹ :
*!! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು !!*


Share