ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ರವರ ಹೆಸರು ನೋಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ

218
Share

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರು ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದರು ಹೆಸರಿಸಲು ಕಾರಣ ಮಸ್ಕ್ ರವರು ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ’ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ‘ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ” ಡೈಲಿ ಮೇಲ್ ” ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನಾರ್ವೆಯ ಲಿಬರ್ಟೇರಿಯನ್ ಸಂಸದ, ಮಾರಿಯಸ್ ನಿಲ್ಸೆನ್, ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಾಗ, ಟೆಸ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ‘ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ರುವೀಕೃತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ’ ‘ಸಂವಾದದ ರಕ್ಷಣೆ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು’ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.
ನಿಲ್ಸೆನ್ ರವರು , ಮಸ್ಕ್‌ನ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಮೂಹವಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್‌ಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು, ಯುದ್ಧವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ‘ಸಂವಹನ, ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು’ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.


Share