ಕೊರೋನಾ: ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳ್ ನಾಡು, ಆಂಧ್ರ, ಉ. ಪ್ರದೇಶ ಬಿಹಾರ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳ.(ಕ.24 ಗ೦ಟೆ)

Share


Share