ಕೋರೋನ: ಮೈಸೂರು ನಾಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಾಳೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Share

ಮೈಸೂರು ನಾಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
All may please note that there will be no lock down tomorrow


Share