ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಷಣದ ನೇರಪ್ರಸಾರ

996
Share

ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಯೋಧರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಲು ತೆರಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೇರಪ್ರಸಾರ.


Share