ನಾದ ನಿಧಿ,ನಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ: ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಂತಾಪ.

Share

ನಾದ  ನಿಧಿ, ಗಾನಗಂಧರ್ವ  ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತುಂಬ ದುಃಖವಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ, ಭಾವಪೂರ್ಣ ಹಾಡುವಿಕೆಯಿಂದ ನಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಳತೆ, ಸಂಗೀತವು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ರಂಜಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಾಘನೀಯ. 
ಆಶ್ರಮದ ನಾದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬಾಲು ಅವರ ಸಿರಿಕಂಠದಹಾಡುಗಳು  ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಗೀತ ಶ್ರೋತೃಗಳ, ದತ್ತ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಂಠ ಅಜರಾಮರವಾಗಿದೆ. 
ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ರಚಿಸಿರುವ ಭಜನೆಗಳನ್ನು “ಭಜನ ವೈಭವಮ್” ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 
ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 
ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ  ಸ್ಥರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 
ಅವಧೂತ ದತ್ತ ಪೀಠ 
ಮೈಸೂರು


Share