ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಿ : ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು

Share

ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ “ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂವೇದನೆ” ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವಭಾರತ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆಲ್ ವುಮೆನ್ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಚಿಂತನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಯುತ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಬಹುದು,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.


Share