ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಮರ

611
Share

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮರ ಎಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಬಂದರೂ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಲುಗಾಡದೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಈ ಮರದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ
ನಗರದಾದ್ಯಂತ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಮರಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿತ್ತಿದರೂ ಈ ಮರ ಮಾತ್ರ ಅಲುಗಾಡದೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ


Share