ಮೈಸೂರಿನ ಪಟಾಕಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಸಿ

Share

 

ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ
ಬೊಮ್ಮೆನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ದಡದ ಪಟಾಕಿ ಮಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ
ಆಹುತಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ….., ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕೃಪೆ ವಾಟ್ಸಪ್

 


Share