ಮೈಸೂರು:ಗಣಿತ ವಿಭಾಗ, 100/100 ಅಂಕಪಡೆದ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಏ.ಟಿ ಪುಣ್ಯ

Share

ಮೈಸೂರು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಟಿ ಪೂಜಾ ಗಣಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯನಗರದ ನಿವಾಸಿ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
Name punya A T Father name AB thontadharya mother sucharitha M college Vijaya vittala scoring 94 percent maths 100 physics 93 c science 100 chemistry 88


Share