ಮೈಸೂರು- ಇಂದು 51 ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

Share

 

ಮೈಸೂರುಇಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು 51 ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ


Share