ಮೈಸೂರು: ಕೋರೋ ಸೋಂಕಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿವರ

Share

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೋರೋನ ಸೋಂಕಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ವಿವರ ನೀಡಿದರು


Share