ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನ 4 ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದುಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಭೀರಾಅ ಅಭಿರಾಮ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಆರು (86) ಮಂದಿ ಕೋರನ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

467
Share


Share