ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಿಕೆ ಇಂದಿನ /ನಾಳೆ ಪಂಚಾಂಗ;19-9-2020 /21-9-2020.

Share

19-9-2020
ದ್ವಿತೀಯ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ

ತಿಥಿ ದ್ವಿತೀಯ 09:09:40
ತಿಥಿ ತೃತೀಯ 29:38:28(Leap) ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿತ್ತ 25:19:36
ಯೋಗ ಬ್ರಹ್ಮ 15:33:37
ಕರಣ ಕೌಳವ 09:09:40
ಕರಣ ತೈತುಲ 19:22:16
ಕರಣ ಗರಜ 29:38:28*
ವಾರ ಶನಿವಾರ
ತಿಂಗಳು (ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂತ್ಯ) ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ
ತಿಂಗಳು (ಹುಣ್ಣಿಮಾಂತ್ಯ) ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ till 14:41:13
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ತುಲಾ from 14:41:13
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ
ಋತು ಶರದ್
ಆಯನ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಸಂವತ್ಸರ ಶಾರ್ವರಿ
ಸಂವತ್ಸರ (ಉತ್ತರ) ಪ್ರಮಾಧೀಚ
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ 2077 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ (ಕರ್ತಕ) 2076 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್
ಶಕ ಸಂವತ್ 1942 ಶಕ ಸಂವತ್
Solar Tithi 4, ಆಶ್ವೀಜ (# note below)
Mysuru
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:13:37 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 18:20:19
ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ 12:06:41 ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ 11:53:17
ಚಂದ್ರೋದಯ 07:52:53 ಚಂದ್ರಾಸ್ತ 20:10:10
ಇದಕ್ಕೋಸರ ಆಪ್ ಇದೆ
ಸೂರ್ಯೋದಯ
ಲಗ್ನ ಕನ್ಯಾ 2°24′ , 152°24′
ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿತ್ತ
ಪಾದ, ಚರಣ
1 ಪೆ ಚಿತ್ತ 09:23:15
2 ಪೊ ಚಿತ್ತ 14:41:13
3 ರಾ ಚಿತ್ತ 19:59:56
4 ರೀ ಚಿತ್ತ 25:19:36*
ಕೊನೆಯ ಉದ್ದಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಮಯವಿದೆ.
ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಿಂಗಳು, ವರ್ಶದ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
(*) ಸಮಯ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು.
ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಕಾಶ ನಕ್ಷೆ (Indian Sky Map) ಯ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಬಹುದು
(#) Solar Tithi are based on sun position in the zodiac. Followed in Solar Calendars of Odisha, Bengal, Assam, Tamil Nadu and Kerala. These calendars differ in solar month changes (sankrantis). Tithi shown here might differ by a few days from these calendars.

21-9-2020//
ಚತುರ್ಥಿ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ

ತಿಥಿ ಚತುರ್ಥಿ 26:26:20*
ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ
ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ವಾತಿ 22:50:32
ಯೋಗ ಇಂದ್ರ 11:36:24
ಕರಣ ವಾಣಿಜ 15:59:28
ಕರಣ ವಿಷ್ಟಿ (ಭದ್ರ) 26:26:20*
ವಾರ ಭಾನುವಾರ
ತಿಂಗಳು (ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂತ್ಯ) ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ
ತಿಂಗಳು (ಹುಣ್ಣಿಮಾಂತ್ಯ) ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ತುಲಾ
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ
ಋತು ಶರದ್
ಆಯನ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಸಂವತ್ಸರ ಶಾರ್ವರಿ
ಸಂವತ್ಸರ (ಉತ್ತರ) ಪ್ರಮಾಧೀಚ
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ 2077 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ (ಕರ್ತಕ) 2076 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್
ಶಕ ಸಂವತ್ 1942 ಶಕ ಸಂವತ್
Solar Tithi 5, ಆಶ್ವೀಜ (# note below)
Mysuru
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:13:36 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 18:19:37
ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ 12:06:00 ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ 11:53:58
ಚಂದ್ರೋದಯ 08:52:02 ಚಂದ್ರಾಸ್ತ 20:58:35
ಇದಕ್ಕೋಸರ ಆಪ್ ಇದೆ
ಸೂರ್ಯೋದಯ
ಲಗ್ನ ಕನ್ಯಾ 3°23′ , 153°23′
ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ವಾತಿ
ಪಾದ, ಚರಣ
1 ರೂ ಸ್ವಾತಿ 06:40:20
2 ರೆ ಸ್ವಾತಿ 12:02:19
3 ರೊ ಸ್ವಾತಿ 17:25:40
4 ತಾ ಸ್ವಾತಿ 22:50:32
1 ತೀ ವಿಶಾಖ 28:17:02*
ಕೊನೆಯ ಉದ್ದಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಮಯವಿದೆ.
ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಿಂಗಳು, ವರ್ಶದ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
(*) ಸಮಯ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು.
ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಕಾಶ ನಕ್ಷೆ (Indian Sky Map) ಯ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಬಹುದು
(#) Solar Tithi are based on sun position in the zodiac. Followed in Solar Calendars of Odisha, Bengal, Assam, Tamil Nadu and Kerala. These calendars differ in solar month changes (sankrantis). Tithi shown here might differ by a few days from these calendars.


Share