ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಿಕೆ : 6-10-2020 / 7-10-2020 ; ಪಂಚಾಂಗ

Share

6-10-2020
ಚತುರ್ಥಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ

ತಿಥಿ ಚತುರ್ಥಿ 12:31:28
ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ
ನಕ್ಷತ್ರ ಕೃತ್ತಿಕಾ 17:53:03
ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ 24:53:28*
ಕರಣ ಬಾಳವ 12:31:28
ಕರಣ ಕೌಳವ 25:41:38*
ವಾರ ಮಂಗಳವಾರ
ತಿಂಗಳು (ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂತ್ಯ) ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ
ತಿಂಗಳು (ಹುಣ್ಣಿಮಾಂತ್ಯ) ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ವೃಷಭ
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ
ಋತು ಶರದ್
ಆಯನ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಸಂವತ್ಸರ ಶಾರ್ವರಿ
ಸಂವತ್ಸರ (ಉತ್ತರ) ಪ್ರಮಾಧೀಚ
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ 2077 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ (ಕರ್ತಕ) 2076 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್
ಶಕ ಸಂವತ್ 1942 ಶಕ ಸಂವತ್
Solar Tithi 21, ಆಶ್ವೀಜ (# note below)
Mysuru
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:13:43 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 18:08:55
ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ 11:55:12 ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ 12:04:50
ಚಂದ್ರಾಸ್ತ 09:31:48 ಚಂದ್ರೋದಯ 21:19:09
ಇದಕ್ಕೋಸರ ಆಪ್ ಇದೆ
ಸೂರ್ಯೋದಯ
ಲಗ್ನ ಕನ್ಯಾ 19°5′ , 169°5′
ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಸ್ತ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಪಾದ, ಚರಣ
3 ಉ ಕೃತ್ತಿಕಾ 11:09:41
4 ಎ ಕೃತ್ತಿಕಾ 17:53:03
1 ಒ ರೋಹಿಣಿ 24:35:24*
ಕೊನೆಯ ಉದ್ದಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಮಯವಿದೆ.
ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಿಂಗಳು, ವರ್ಶದ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
(*) ಸಮಯ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು.
ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಕಾಶ ನಕ್ಷೆ (Indian Sky Map) ಯ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಬಹುದು
(#) Solar Tithi are based on sun position in the zodiac. Followed in Solar Calendars of Odisha, Bengal, Assam, Tamil Nadu and Kerala. These calendars differ in solar month changes (sankrantis). Tithi shown here might differ by a few days from these calendars.

Mysuru
ಪಂಚಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ

ತಿಥಿ ಪಂಚಮಿ 14:46:44
ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ
ನಕ್ಷತ್ರ ರೋಹಿಣಿ 20:34:39
ಯೋಗ ವ್ಯತಾಪತಾ 25:28:59*
ಕರಣ ತೈತುಲ 14:46:44
ಕರಣ ಗರಜ 27:45:22*
ವಾರ ಬುಧವಾರ
ತಿಂಗಳು (ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂತ್ಯ) ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ
ತಿಂಗಳು (ಹುಣ್ಣಿಮಾಂತ್ಯ) ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ವೃಷಭ
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ
ಋತು ಶರದ್
ಆಯನ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಸಂವತ್ಸರ ಶಾರ್ವರಿ
ಸಂವತ್ಸರ (ಉತ್ತರ) ಪ್ರಮಾಧೀಚ
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ 2077 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ (ಕರ್ತಕ) 2076 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್
ಶಕ ಸಂವತ್ 1942 ಶಕ ಸಂವತ್
Solar Tithi 22, ಆಶ್ವೀಜ (# note below)
Mysuru
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:13:45 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 18:08:18
ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ 11:54:32 ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ 12:05:30
ಚಂದ್ರಾಸ್ತ 10:21:49 ಚಂದ್ರೋದಯ 22:04:26
ಇದಕ್ಕೋಸರ ಆಪ್ ಇದೆ
ಸೂರ್ಯೋದಯ
ಲಗ್ನ ಕನ್ಯಾ 20°4′ , 170°4′
ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಸ್ತ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ರೋಹಿಣಿ
ಪಾದ, ಚರಣ
2 ವಾ ರೋಹಿಣಿ 07:16:34
3 ವೀ ರೋಹಿಣಿ 13:56:23
4 ವು ರೋಹಿಣಿ 20:34:39
1 ವೇ ಮೃಗಶಿರ 27:11:14*
ಕೊನೆಯ ಉದ್ದಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಮಯವಿದೆ.
ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಿಂಗಳು, ವರ್ಶದ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
(*) ಸಮಯ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು.
ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಕಾಶ ನಕ್ಷೆ (Indian Sky Map) ಯ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಬಹುದು
(#) Solar Tithi are based on sun position in the zodiac. Followed in Solar Calendars of Odisha, Bengal, Assam, Tamil Nadu and Kerala. These calendars differ in solar month changes (sankrantis). Tithi shown here might differ by a few days from these calendars.

7-10-2020
ಪಂಚಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ

ತಿಥಿ ಪಂಚಮಿ 14:46:44
ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ
ನಕ್ಷತ್ರ ರೋಹಿಣಿ 20:34:39
ಯೋಗ ವ್ಯತಾಪತಾ 25:28:59*
ಕರಣ ತೈತುಲ 14:46:44
ಕರಣ ಗರಜ 27:45:22*
ವಾರ ಬುಧವಾರ
ತಿಂಗಳು (ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂತ್ಯ) ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ
ತಿಂಗಳು (ಹುಣ್ಣಿಮಾಂತ್ಯ) ಅಧಿಕ ಆಶ್ವೀಜ
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ವೃಷಭ
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ
ಋತು ಶರದ್
ಆಯನ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಸಂವತ್ಸರ ಶಾರ್ವರಿ
ಸಂವತ್ಸರ (ಉತ್ತರ) ಪ್ರಮಾಧೀಚ
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ 2077 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್
ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ (ಕರ್ತಕ) 2076 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್
ಶಕ ಸಂವತ್ 1942 ಶಕ ಸಂವತ್
Solar Tithi 22, ಆಶ್ವೀಜ (# note below)
Mysuru
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:13:45 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 18:08:18
ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ 11:54:32 ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ 12:05:30
ಚಂದ್ರಾಸ್ತ 10:21:49 ಚಂದ್ರೋದಯ 22:04:26
ಇದಕ್ಕೋಸರ ಆಪ್ ಇದೆ
ಸೂರ್ಯೋದಯ
ಲಗ್ನ ಕನ್ಯಾ 20°4′ , 170°4′
ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಸ್ತ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ರೋಹಿಣಿ
ಪಾದ, ಚರಣ
2 ವಾ ರೋಹಿಣಿ 07:16:34
3 ವೀ ರೋಹಿಣಿ 13:56:23
4 ವು ರೋಹಿಣಿ 20:34:39
1 ವೇ ಮೃಗಶಿರ 27:11:14*
ಕೊನೆಯ ಉದ್ದಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಮಯವಿದೆ.
ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಿಂಗಳು, ವರ್ಶದ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
(*) ಸಮಯ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು.
ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಕಾಶ ನಕ್ಷೆ (Indian Sky Map) ಯ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಬಹುದು
(#) Solar Tithi are based on sun position in the zodiac. Followed in Solar Calendars of Odisha, Bengal, Assam, Tamil Nadu and Kerala. These calendars differ in solar month changes (sankrantis). Tithi shown here might differ by a few days from these calendars.


Share