ಮೈಸೂರು ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದರಾದ ರೈತ.

Share

ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮುಂದಾದರು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದು ಶಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಾಗ ಅವರನ್ನು ತಡೆದರು.


Share