ಮೈಸೂರು 5 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಧೃಡ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

511
Share

ಮೈಸೂರು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ

ಮೈಸೂರು ,ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು 5 ಜನರಿಗೆ ಕೊರನಾ ಸೋಂಕು ಇರುವುದು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರುವರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ


Share