ಮೈಸೂರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಗಳ,ಭಾಗ – 1 ಸಾಧಕರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಇಂದಿನ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ

778
Share

ಮೈಸೂರು
ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅವಧೂತ ದತ್ತ ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗೀತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಗಳ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ


Share