ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ

Share

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಮಾಂಚಕ ಹಬ್ಬ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ

ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ


Share