ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

537
Share

ಮೈಸೂರು , ಮೈಸೂರು ನಗರದ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು


Share