ಸಚಿವರಿಂದ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

453
Share

ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್.


Share