ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ 457 ರಸ್ತೆ ಬಂದ್

168
Share

ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಿಕೆ :

ಶಿಮ್ಲಾ:
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 475 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ 333 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು 57 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ.
ಚಂಬಾದಲ್ಲಿ 56, ಕಾಂಗ್ರಾದಲ್ಲಿ 1, ಕಿನ್ನೌರ್‌ನಲ್ಲಿ 6, ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ 51 ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ 133 ರಸ್ತೆಗಳು ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಶನಿವಾರ, 4 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 504 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಯಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.


Share