2100 ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಕಾಲೋನಿ ಅರೆ-ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ: ಅಧ್ಯಯನ

Share

ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬಯಾಲಜಿ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯು 2100 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 98% ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ವಸಾಹತುಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡಬಹುದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ. 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 70% ವಸಾಹತುಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.


Share